programmatzione web

Unu situ web chena cookie? Eja, fait

Màgini de kalhh, pigada de Pixabay

In s'incumentzu de sa carriera mia de programadori web mi praxiat a fai a manera chi is situs mius funtzionessint beni finas chena JavaScript e chena cookie. Acuntessiat fatu-fatu difatis chi unus cantu impitadoris ndi-ddus studessint po arraxonis de seguresa. Apustis de s'arribu de sa lei de is cookie (o testimòngius), su pensamentu miu est torrau a balli. S'informu obligatòriu in totu is situs chi bisitaus est dessintotu infadosu e po chini no ndi sciit de chistionis legalis ddoi at sèmpiri s'arriscu de fai is cosas no cunforma a is arrègulas. Balit sa pena, duncas de si domandai si est pretzisu deaberus a installai custus cookie.

Ita no depit amancai in unu progetu PHP

Còdixi PHP

Annus a oi PHP fiat cunsiderau pagu prus de unu gioghixeddu, unu linguàgiu fàcili po fai prus a lestu unu muntoni de cosa chi una borta boliat fata cun programas chi impreànt s'interfaci CGI. Custu de smenguai sa potèntzia oferta de su linguàgiu at tentu efetus malus meda me is annus, giai chi unu còdixi scritu mali at portau a progetus atacaus cun tènnicas de cracking e bessius malus a ddoi sighi a traballai candu is lìnias de su programa bessiant medas. Po is programadoris nous, andaus a biri comenti circai de evitai calincunu de custus problemas, incumentzendi beni, chena fai unas cantu faddinas fitianas.