No-Vax pigant po "chip 5G" unu distorsori po ghitarra

No-Vax pigant po "chip 5G" unu distorsori po ghitarra

Su schema-brulla

De una pariga de diis, unus cantu grupus de no-vax, personis contràrias a is vacinus contra a su coronavirus Sars-CoV-2 responsàbili de sa maladia COVID-19, funt publichendi me is pàginas insoru unu schema elètricu chi nanca est "su chip 5G chi funt inferrendi cun su vacinu". Làstima ca calincunu si siat giai acatau chi cussu schema est de su distorsori po ghitarra "Metal Zone" de sa Boss.

Difìcili a nai comenti siat inghitzada custa allera, ma parit craru chi calincunu apat pigau su schema, cambiau su tìtulu e publicau po brullai cun is amigus o po si-ndi fai befas de is prus brallocus: sa segunda est su chi in suspiu naraus una trollada.

Custu fatu spassiosu nos'arregordat una borta in prus chi tropu a fitianu pigaus totu su chi bieus, fintzas i tontidadis prus mannas, po beridadi, chena si pigai su storbu de averiguai su chi publicaus. Tanti po essi segurus, calincunu s'iat a podi ponni a fraigai su circùitu de su schema e nosi contai si a sa fini ndi bessit unu dispositivu de controllu de sa menti o un'efetu bellu po sonai cun sa banda!

Fonti: https://www.butac.it/il-nanochip-5g-del-vaccino-pfizer/

Cumenta

Categorias