Su mundu de s'informàtica e sa gherra russu-ucraina

Su mundu de s'informàtica e sa gherra russu-ucraina

Composer amostendi su messàgiu standWithUkraine

Su chi megat de acuntessi in cust'ùrtimu mesi est una faina chi pagus de nosu, nàscius e pesaus in unu mundu innui sa gherra fiat cosa a tesu, s'iant a ai imaginau fintzas a custu momentu. Candu unu programadori traballat in una scuadra internatzionali comenti fatzu deu etotu, su disprexeri est dòpiu poita ca acostumaus a traballai cun russus, ucrainus e genti de totu su mundu chena fai diferèntzias ni de natzionalidadi ni de etnia o calichisiat cunditzioni personali: totu su chi importat est s'abilidadi e sa gana de imparai cosas noas e amellorai sa tènnica. Andaus a biri pagu pagu comenti at reagiu custu mundu.

Su chi eus scìpiu de luegus de sa televisioni est chi asiendas medas ant lassau su mercau russu comenti sinnu de bixinàntzia a su pòpulu ucràinu. Esemprus funt Dell, Oracle, Ericsson, Apple e, pagu apustis, Microsoft. Eus biu càncua dii a oi, chi calincunu est andau prus ainnantis, comenti a Elon Musk chi at ativau su sistema suu satellitari in Ucràina po favoressi sa connessioni a Internet chena tzensuras a banda de sa Rùssia.

Fintzas su mundu hacker est acanta de s'Ucràina. Anonymous difatis at portau a cumprimentu fainas vàrias de sabotàgiu de sa propaganda russa, comenti imbiai informatzionis po SMS a 7 millionis de russus e intrai me is arretzas de TV e webcam russas po amostai messàgius contras a sa gherra.

PHPUnit amostendi su messàgiu standWithUkraine

Messàgius nd'arribant fintzas a traessu de is trastus de programatzioni, comenti bieus me is màginis de custu artìculu: siat sa scuadra de composer, siat sa de phpunit ant agiuntu #StandWithUkraine a su testu in bessida de is cumandus insoru.

Est craru duncas chi su mundu de s'informàtica, internatzionali e vàriu, est acanta de s'Ucràina in custu momentu de apretu e sunfrimentu.

Etichette

Cumenta

Categorias