Replicant: s'arrespusta lìbera a Android

Replicant: s'arrespusta lìbera a Android

Replicant

Totus scieus chi su progetu GNU bolit svilupai unu sistema operativu lìberu po is elaboradoris e a custu obietivu est lòmpiu cun is distributzionis GNU/Linux, pruschetotu cun is chi tenint programas lìberus sceti, che gNewSense e pagus atras. A dii de oi, custu no bastat prus, poita ca is dispositivus chi tenint bisòngiu de unu sistema operativu funt medas de prus e is prus de importu funt is telefoneddus. Variantis de GNU/Linux, che Ubuntu Touch funtzionant me is dispositivus mòbilis puru, ma una parti manna de is usuàrius funt acostumaus a Android e a is app po issu, duncas innoi bollu chistionai de un'atru progetu chi iat a podi poni impari sa libertadi de is programas e sa disponibilidadi manna de aplicatzionis po Android: Replicant.

Android est giai programa lìberu, basau asuba a Linux, ma custu a calincunu no bastat, poita ca parti de is programas chi formant su sistema de is telefoneddus no funt lìberus: is prus de importu funt is pilotas de dispositivu e atrus componentis chi is usuàrius no biint ma funt a sa basi de su funtzionamentu de su dispositivu.
Su progetu Replicant, inghitzau de programadoris de  LibrePlanet Italia e Software Freedom Conservancy e basau asuba a LineageOS, circat de fruniri una distributzioni de Android formada sceti de programas lìberus.
Replicant no est collegau a manera dereta cun GNU, ma est arrimau de sa Free Software Foundation. 

Su traballu no est de pagu contu, poita ca is programadoris depint circai de scriri pilotas po dispositivus chi, de sòlitu, is produsidoris sceti scint cumenti fai funtzionai. Is tipus de dispositivus funt medas e custu traballu bolit fatu po donniunu de issus, serbit dinai po ddus comporai e is programadoris chi faint custu traballu funt mancu che is programadoris de sistemas po elaboradori.

A oi, funt pagus is modellus innui Replicant funtzionat e su situ ofitziali cunsillat una butega in lìnia innui ddus pigai: Technoetic.

Cumbidaus a is chi dd'iat a praxi a teni un'atru sceberu po is telefoneddus insoru, a fai una donatzioni, mancai pitica, po amparai su progetu.

Cumenta

Categorias