Yahoo! Italia no pùblicat prus cuntènnius

Yahoo! Italia no pùblicat prus cuntènnius

S'annùntziu de Yahoo! in sa pàgina principali sua

Yahoo!, servìtziu famau po su motori de circa suu, chi annus a oi fiat fintzas prus connotu de Google, at pigau una decisioni chi sinnat sa fini de un'època.

S'aventura sua est incumentzada comenti a arregorta simpri de ligòngius de is giassus preferius de is imbentoris suus. A pagu a pagu custus ligòngius fiant bessendi medas, duncas est arribau su motori de circa, chi permitiat de ddus agatai in manera lesta. Cun su tempus su servìtziu s'est evolutzionau, bessendi unu portali, cuntzetu chi me is annus 90 e is primus 2000 fiat de importu. Si funt agiuntas is noas, su servìziu de posta eletrònica, sa messageria istantànea e àteru meda. Est stètiu fintzas famau meda Yahoo! Answer chi perou dd'ant serrau giai duus annus a oi.

A nai sa beridadi, Yahoo no tenit unu motori de circa suu de su 2008. Is arresurtaus de sa circa funt difatis de Bing, su motori de Microsoft. Est unu destinu comunu a servìtzius medas chi fiant famaus me is annus de sa giovunesa de Internet. Oindii difatis is servìtzius de circa chi frunint unu servìtziu pròpiu, a foras de Google e Bing, funt abarraus pagus: intra custus arregordaus DuckDuckGo, chi esistit fintzas in lìngua sarda, e istella, su motori de Tiscali.

No si sciit si custu càmbiu siat parti de una strategia noa o de un'arruta chi no si firmat prus. Me is ùrtimus annus eus intèndiu noas medas in cuntrastu. Po esempru in su 2016 eus scìpiu chi sa sei italiana fiat serrendi, ma in su 2021 su servìtziu pariat funtzionendi mellus, mancai in su pròpiu tempus fiat lassendi sa Cina. Calincunu at pensau chi s'idea potzat essi sa de donai un'aviu nou a su motori de circa, ma no scieus nudda de seguru.
In unu mundu innui fintzas is prataformas chi guadàngiant prus dinai depit lassai in domu a traballadoris medas, no si cumprendit cali potzat essi su destinu po unu servìtziu chi is impitadoris de su web no ddis amostant prus un'interessu mannu.

Cumenta

Categorias