Adiosu, Cortana

Adiosu, Cortana

Logo de Cortana

Microsoft at annuntziau chi Cortana no at a essi prus suportau cun s'annoamentu de Windows 11 chi at a benni. Cortana, dd'arregordaus, est su programa de assistèntzia e connoscimentu vocali de Windows, introdùsiu in su 2014, su pròpiu annu de Alexa de Amazon, duus annus apustis de Siri de Apple e duus annus innantis a Google Assistant.

So noa no spantat meda, sendi chi giai in su 2019 Microsoft at amostau chi s'interessu in custa parte de su sistema suu fiat calendi, cun sa decraratzioni chi no bidiat prus Cortana comenti a unu cuncurrenti de Alexa e Siri. In su 2020 fiat giai sparèssiu de sa Xbox e in su 2021 is versionis po Android e iOS no fiant prus a disponimentu me is butegas de programas insoru.

Is tempus funt giai cambiaus: pagus annus a imoi is assistentis vocalis fiant su giogu nou e totus ndi boliant unu. Siri funtzionàt beni meda po cussu tempus e Microsoft, chi insandus circàt ancora de cumpeti in su mercau de is telefoneddus cun su sistema suu Windows Phone, no boliat abarrai a palas.
Apustis, s'arrannèscia de is dispositivus cun Alexa e su fallimentu de Windows Phone nd'ant smenguau s'importu. A dii de oi, is impitadoris no parint intendi su bisòngiu de un'assistenti vocali in sa computera. In prus, s'interessu est cuncentrau totu in s'Inteligèntzia Artifitziali e is asiendas funt currendi a svilupai su sistema insoru o a impreai comenti podint ChatGPT chi est su sistema de IA prus arrannèsciu a oi. Microsoft at giai incluidu sa circa cun IA in su motori suu, Bing, e megat de preparai unu sistema nou fintzas po Windows, chi ddi narant Windows Copilot. At a funtzionai custu progetu o at a acabai che Clippy e Cortana, trastus infadosus chi pagus s'arregordant cun spèddiu?

S'argumentu me is noas:

Cumenta