S'Unione Europea aprovat su càrriga-baterias universale

S'Unione Europea aprovat su càrriga-baterias universale

Atacu USB-C. Màgini pigada de Wikipedia.

Si nde chistionat dae diora meda, ma a sa fine su Cussìgiu de s'Unione Europea at aprovadu unu formadu universale pro is càrriga-baterias de telefoneddos, tauleddas, computeras portàtiles e àteros dispositivos.

Su formadu seberadu est s'USB-C, seberu bonu ca est prus forte de su betzu (ma ancora impreadu) micro-USB chi s'istrùpiat semper, faghet a dd'impreare fintzas furriadu a fundu in susu e est prus lestru.

Custu tipu de cavu at a èssere obligatòriu pro telefoneddos, tauleddas e dispositivos piticheddos noos a incumentzare dae su 2024 e pro is elaboradores a incumentzare dae su beranu 2026.

Sa detzisione, naramus sa beridade, arribat bastante tardu, sende chi oramai sa parte manna de is dispositivos impreat cavos USB dae diora. Su problema fiat meda prus mannu in antis de is annos 2010, cando ònnia marca e mollu de telefoneddu teniat unu cavu diferente e duncas su càrriga-baterias non faghiat prus a dd'impreare una borta chi su dispositivu fiat betzu.

S'immàgine de s'atacu USB-C est pigada dae Wikipedia.

Cummenta

Categorias