WSL podet esecutare aplicatziones cun interfache gràfica

WSL podet esecutare aplicatziones cun interfache gràfica

Immàgine de CoxinhaFotos pigada dae Pixabay

Pro is chi no ddu connoschent, WSL (Windows Subsystem for Linux) est unu suta-sistema chi permitit de esecutare aplicatziones pro Linux in unu sistema Windows 10. Installende·ddu est possìbile a impreare custos programmas comente chi esserent trastos pro sa lìnia de cumandu sena dèpere impreare una màchina virtuale comente VirtualBox o VMWare. A incumentzare dae Windows 10 Build 21364 fintzas is programmas cun interfache gràfica ant a èssere suportados.

Is impitadores pediant custa funtzionalidade giai dae su 2016, cando Microsoft at annuntziadu sa creatzione de WSL (càstia inoghe).
Ma in s'annùntziu de s'annoamentu 21364.1000 (KB5003397) agatamus puru sa noa de sa possibilidade de impreare programmas cun interfache gràfica. Mancari si chistionet de presentada (preview), in su diàriu devblog de Microsoft iscoberimus unos cantos piessìnnios de interessu ligados a custu suta-sistema, comente s'integratzione cun s'àudio de su sistema e s'atzeleratzione 3D, de importu mannu pro totu is aplicatziones multimediales e calicunu impreu professionale. In su pròpiu artìculu imparamus puru una pariga de minudas a pitzus de su funtzionamentu de WSL: no tocat a fàghere nudda in prus pro impreare aplicatziones gràficas, pro ite ca WSL aviat a manera automàtica una distributzione de Linux chi cuntenet Wayland, su serbidore X e àteros servìtzios chi serbint a custas aplicatziones pro funtzionare. Totu custos trastos sunt serrados cando acabbamus de ddos impreare.

Calicunu de nois diat pòdere sighire a prefèrrere una màchina virtuale pro impreare Windows e Linux a su pròpiu tempus, giai chi custu sighit a tènnere unos cantos bantàgios: unu sistema istràngiu de s'in totu separadu dae su printzipale permitit de lassare dannos a unu o a s'àteru sistema isolados e de ddos arrangiare o mudare a manera prus fàtzile e indipendente. Windows Subsistem for Linux est però unu trastu de interessu pro pòdere impreare programmas pro is duos sistemas in sa pròpiu iscrivania: dda podimus pensare comente a solutzione a s'imbesse de Wine, mancari su funtzionamentu siat totu diferente.

Cummenta